Bizi Tanıyın

Tüm Türkiye'de belediyelere ve kamu kurumlarına hizmet veren şirketimiz ilk Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi otomasyonunu geliştirmiş ve Pad, Mobil ortamlarda çalıştırarak pek çok alanda ilklere imza atmıştır.

Hedefimiz

Firmamız, öncelikli olarak en güvenilir ve en yeni konumsal tabanlı teknolojileri kullanarak kamu ve özel sektörde çözümler geliştirmek, üretmek ve sunmak hedefindedir.

Misyonumuz

Firmamızın ileriye dönük hedefi, yenilikçi ve farklı çözümler üreterek bilişim sektörünün önde gelen ve sektöre yön veren firmaları arasında olmaktır

Vizyonumuz

Bilgi birikimimiz ve tecrübelerimiz ışığında çalışmış olduğumuz özel ve kamu kuruluşlarına kolay, anlaşılır, hızlı, kaliteli hizmet sunmaktır.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi

Nüfus Vatandaşlık İşlerinin yürütmüş olduğu proje kapsamında yerel yönetimlere açmış olduğu servis sayesinde programımız üzerinden bağlantı kurarak gerekli entegrasyonları sağlamaktayız.

Öncelikli olarak sistemde olan kayıtlar ile kurum bünyesinde bulunan kayıtları otomatik olarak karşılaştırıp farklılıkları çıkartarak rapar hazırlıyoruz, akabinde rapor doğrultusunda ekiplerimiz manuel çalışmaya yaparak kurum ile maks entegrasyonunu sağlamış oluyor.

Otomatik Eşleştirme

60%

Raporların Çıkartılması

70%

Manuel Eşleştirme

40%

Sonuç

100%

Çözümlerimiz

Bilgi çokluğundan çok kullanışlı ve güncel olması işe yarar.

Coğrafi Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi

Arşiv Tarama Sistemi

Yerci Harita Yazılımı

Yerci Kent Rehberi

Arşiv Tarama Yazılımı

Ek UygulamalarReferanslar

İbb Coğrafi Bilgi Sisteminde Kayıtlı Adres Verilerinin Ulusal Adres Veri Tabanı Kayıtları İle Manuel Eşleştirilerek Mekânsal Adres Kayıt Sistemine Uyumlu Hale Getirilmesi İşi ...

Nisan 4, 2016

İBB CBS Müdürlüğü CBS kayıtları ile UAVT kayıtları manuel eşleştirme yapılarak MAKS entegrasyonu hedeflenmektedir.

Antalya Korkuteli Belediyesi'ne Dâhil Olan Belde Ve Köyler İçin Adres Bilgi Sistemi Verilerinin Sahadan Güncellenmesi, Adres Bilgi Sisteminin Kurulması Ve UAVT İle Eşleştirilmesi İşi...

Eylül 25, 2015

Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı. Bina fotoğrafları çekildi ve harita ile ilişkilendirildi. Bina, kapı ve işyerlerinden bilgi toplandı ayrıca hanelerden mülkiyet bilgisi alındı. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. Oluşturulan Harita MAKS veri modeline uygun hale getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sisteminde Kayıtlı Adres Verilerinin Standardizasyonunun Sağlanması ve Ulusal Adres Veri Tabanı Kayıtları İle Otomatik İlişkilendirilmesi İşi...

Ağustos 19, 2015

İBB Coğrafi Veri tabanında bulunan 2.500.000 kapı ve 380.000 yol parçası üzerinde çalışılarak, spatial sorgular kullanılarak tüm CBS verisi MAKS veri yapısına otomatik olarak dönüştürülmüştür.Himtek Mühendislik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Numarataj Güncelleştirme İşi Danışmanlık Hizmeti...

Şubat 26, 2015

Veri tabanı kurulumu yapıldı. Anadolu yakası verileri aktarıldı. Veri kontrolü ve bütünlüğü sağlandı. Arcgis üzerine Tabele Giriş programı yazıldı. Numarataj Talep programı yazıldı. Proje yönetim danışmanlığı yapıldı.


Burdur Gölhisar Belediyesi MAKS'a Uygun Adres Bilgi Sisteminin Oluşturulması İşi...

Şubat 26, 2015

MAKS veri modeline uygun veri tabanı oluşturuldu. Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı.

TÜBİTAK BİLGEM Afet Tehlike Ve Risk Analizi Veri İşleme ve Cbs İşleme İşi...

Ocak 20, 2015

Yapılacak analiz Deprem, Heyelan, Sel ve Çığ afetlerinin Türkiye genelinde 50405 Köy/Mahalle, 970 İlçe ve 81 İl düzeyinde tehlike ve risk harita ve endekslerinin çıkarılması çalışması yapıldı.

Sivas Divriği Belediyesi MAKS'a Uygun Adres Bilgi Sisteminin Oluşturulması İşi...

Ocak 10, 2015

MAKS veri modeline uygun veri tabanı oluşturuldu. Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı.

Kocaeli Darıca Belediyesi Arşiv Akıllandırılması işi...

Aralık 1, 2014

Arşiv Tarama için gerekli donanımlar temin edildi. Donanımlar kullanılır hale getirildi. Arşiv tarama yazılımımız kurldu. Sistemin kullanılması için personele gerekli eğitimler verildi. Danışmanlık hizmeti verildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dâhilinde Adres Kayıt Sisteminde Kayıtlı Yapı Belgelerinin Akıllandırılması, Grafik Veriyle İlişkilendirilerek Kent Bilgi Sistemine Entegre Edilmesi İşi...

Şubat, 2014

İdare dahilin de alınan Yapı belgelerine Adres verisi eklendi. Yapı Ruhsatı Belgeleri Harita üzerinde bulunan Yapılar ile ilişkilendirildi. Yapı Kullanma Belgeleri Harita üzerinde bulunan Yapılar ile ilişkilendirildi. Yanan Yıkılan Belgeleri Harita üzerinde bulunan Yapılar ile ilişkilendirildi.

B2M Mühendislik Bursa Osmangazi Belediyesi Numarataj Çalışması ve Bina Bilgilerinin Toplanması İşi ile MAKS Entegrasyonu ve Belediye Gelirlerinin Arttırılması İşi...

Şubat, 2014

Türkiyenin En Büyük 4. İlçesinde UAVT İle Harita Eşletirilme işlemi Yapıldı, Kayıt Sayısı 239 000. Yapılan Çalışmalarda Maks Veri Yapısı Kullanıldı. 120 000 Binanın detay bilgisi sisteme girildi. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. MAKS Entegrasyonu ve Belediye Gelirlerinin Arttırılması İşinde ise, Proje Yönetimi ve Danışmanlık İşi Yapıldı. İş kapsamında çalışan Taşeronlar Yönlendirildi ve Organize Edildi

Netcad Yazılım A.Ş. Çanakkale Küçükkuyu Belediyesi Saha Çalışmaları...

Şubat, 2014

Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı. Bina fotoğrafları çekildi ve harita ile ilişkilendirildi. Bina, kapı ve işyerlerinden bilgi toplandı ayrıca hanelerden TC Kimlik alındı. Alınan TC Kimlikler KPS servisi ile sorgulanarak binaların UAVT de adresleri tespit edildi. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. Oluşturulan Harita MAKS veri modeline uygun hale getirildi.

Kale Numarataj Sakarya Hendek Belediyesi Adres Bilgi Sistemi...

Şubat, 2014

Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı. Bina fotoğrafları çekildi ve harita ile ilişkilendirildi. Bina, kapı ve işyerlerinden bilgi toplandı ayrıca hanelerden TC Kimlik alındı. Alınan TC Kimlikler KPS servisi ile sorgulanarak binaların UAVT de adresleri tespit edildi. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. Oluşturulan Harita MAKS veri modeline uygun hale getirildi. Duvar Direk ve Önemli Yer Yön Tabela planlaması yapıldı. İlçe Emlak Raiç bedel planlaması yapıldı. Adres Bilgi Paftaları Hazırlandı ve Çıktıları alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla – Şile İlçeleri Adres Bilgi Sistemi İşi Eksiklerin Tamamlanması ve Kuruma Teslim Edilmesi...

Şubat, 2014

Eksik Resimlerin İlişkilendirildi Data eksikleri tamamlandı Hatalı kayıtların düzeltildi Veri tutarlılığı ve kontrolü yapıldı UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi Adres Bilgi Paftaları Hazırlandı ve Çıktıları alındı.
Himtek Mühendislik İstanbul Arnavutköy Belediyesi UAVT – Saha Eşleştirmesi Danışmanlık ve Yönetim...

Şubat, 2014

Bina bilgileri sahadan toplandı UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi
Kale Numarataj Zonguldak Kozlu Belediyesi Adres Bilgi Sistemi...

Şubat, 2014

Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı. Bina, kapı ve işyerlerinden bilgi toplandı ayrıca hanelerden TC Kimlik alındı. Alınan TC Kimlikler KPS servisi ile sorgulanarak binaların UAVT de adresleri tespit edildi. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. Oluşturulan Harita MAKS veri modeline uygun hale getirildi. Adres Bilgi Paftaları Hazırlandı ve Çıktıları alındı. Kent Bilgi Sistemi Oluşturuldu.

Kale Numarataj Nevşehir Kozaklı Belediyesi Adres Bilgi Sistemi...

Şubat, 2014

Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı. Bina, kapı ve işyerlerinden bilgi toplandı ayrıca hanelerden TC Kimlik alındı. Alınan TC Kimlikler KPS servisi ile sorgulanarak binaların UAVT de adresleri tespit edildi. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. Oluşturulan Harita MAKS veri modeline uygun hale getirildi. Adres Bilgi Paftaları Hazırlandı ve Çıktıları alındı. Kent Bilgi Sistemi Oluşturuldu.

Kale Numarataj Yozgat Akdağmadeni Belediyesi Adres Bilgi Sistemi...

Şubat, 2014

Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı. Bina fotoğrafları çekildi ve harita ile ilişkilendirildi. Bina, kapı ve işyerlerinden bilgi toplandı ayrıca hanelerden TC Kimlik alındı. Alınan TC Kimlikler KPS servisi ile sorgulanarak binaların UAVT de adresleri tespit edildi. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. Oluşturulan Harita MAKS veri modeline uygun hale getirildi. Adres Bilgi Paftaları Hazırlandı ve Çıktıları alındı. Kent Bilgi Sistemi Oluşturuldu.

Kale Numarataj Yozgat Belediyesi Adres Bilgi Sistemi...

Şubat, 2014

Belediye dahilin de bulunan veriler (CAD vb. ortam) dönüştürüldü ve akıllandırıldı. Mahalle sınırları çizildi. İmar planları haritaya altlık olarak eklendi. Sahadan Numarataj ve yol verisi toplanarak haritaya altlık olarak eklendi. Altlıklar kullanılarak Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan Planlaması yapıldı Yol ortaları çizilip nitelikleri girildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı. Bina fotoğrafları çekildi ve harita ile ilişkilendirildi. Bina, kapı ve işyerlerinden bilgi toplandı ayrıca hanelerden TC Kimlik alındı. Alınan TC Kimlikler KPS servisi ile sorgulanarak binaların UAVT de adresleri tespit edildi. UAVT de; toplanan veriler doğrultusunda ekleme, çıkarma ve taşıma işlemleri yapılarak kayıtlar düzeltildi. Harita ile UAVT eşleştirilerek raporlar çıkartıldı, hatalı bulunan kayıtlar düzeltildi. Oluşturulan Harita MAKS veri modeline uygun hale getirildi. Adres Bilgi Paftaları Hazırlandı ve Çıktıları alındı. Kent Bilgi Sistemi Oluşturuldu.

Himtek Mühendislik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çatalca İlçesi Numarataj Planlaması...

Şubat, 2014

Yol ortaları çizildi. Yol isimleri verildi. UAVT yönetmeliği doğrultusunda Numarataj planlaması yapıldı.


İletişim

Şehir Bilişim Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  • Adres: İstiklal Mah. Birlik Cad. No:106 D:7 Ümraniye / İstanbul
  • Telefon: +90 532 476 96 23
  • Faks: +90 216 324 00 55
  • Mail: info@sehirbilisim.com.tr